บริษัทบริหารสินทรัพย์ในแบบธุรกิจคุณ

Rebranded Proprietary Trading Firm  เราให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายที่จะพัฒนาทีมงานของเรา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเปิดเป็นสถาบันหรือสร้าง “แบรนด์” ของตนเอง โดย เราให้สิทธิและส่วนการครอบครองการบริหาร จัดการและการจัดฝึกอบรมทั้งหมด ให้กับ Rebranded Proprietary Trading Firm ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ มีสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “แบรนด์” ของตนเอง รวมทั้งระบบการทำงานของตัวเอง โดย Kretella จะสนับสนุนเรื่องระบบการทำงานและแพรตฟอร์มที่เรามีอยู่ทั้งหมดให้กับ  Rebranded Proprietary Trading Firm

Related projects