PROPRIETARY TRADER

PROPRIETARY TRADER

คืออะไร ?

คือ ผู้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีบริษัท  ที่ได้รับการรับรองจากบริษัท และอนุญาตให้ผู้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ เข้าถึงบัญชีการซื้อขายแบบส่วนบุคคลและมีการจำกัดในทุนการซื้อขายลูกค้า และ/หรือของลูกค้าของบริษัทฯ

การเข้าถึงบัญชีการซื้อขายของบริษัท

หมายถึง การใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งบริษัทหรือบุคคลภายนอกจัดให้แก่ผู้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทำให้ผู้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ฯสามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายของลูกค้าและ/หรือลูกค้าของบริษัทแบบมีขอบเขตจำกัดผ่านอินเทอร์เน็ต (“แพลตฟอร์ม”)

“แพลตฟอร์ม” ของบริษัทฯ  kretella เราเลือกใช้เทคโนโลยี ของ MetaTrader 4  ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดการซื้อขาย Forex

  • MetaTrader 4 สำหรับ Windows
  • MetaTrader 4 (สำหรับ Mac OSX)
  • แอพพลิเคชั่นเทรดสำหรับ iPhone
  • แอพพลิเคชั่นเทรดสำหรับ Android
  • แอพพลิเคชั่นเทรดบน iPad / Tablet

 

Access Account Management

Kretella จัดประเภทของบัญชีซื้อขาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ทำหน้าที่ซื้อขายฯ ใช้รูปแบบที่แตกต่างกันหรือเลือกที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายในแบบที่ตัวเองถนัดและยอมรับกับสิ่งที่คาดหวังหรือตั้งใจไว้ โดยสามารถเริ่มทดลองประเมินผลงานจากการเปิดบัญชีทดลองกับเรา เพื่อนำไปสู่ทางเลือกของการทำหน้าที่ซื้อขายฯ ที่เหมาะสมกับท่านต่อไป

200%

Standard Account

300%

Professional Account

1,000%

Premium Account

The profit sharing

KRETALLA 20%
Proprietary Trader 80%

การแบ่งผลประโยชน์ อัตราส่วน*

  • Kretella 20%
  • Proprietary Trader 80%

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Related projects