Why Kretella Was Formed ?

  • Kretella ก่อตั้งขึ้นโดยมหาเศรษฐีในวงการหลายธุรกิจ ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากมาย ในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนและการจัดการการลงทุนทั่วโลก
  • Kretella ให้ประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดจากเกือบทุกด้านตั้งแต่แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดการซื้อขายการดำเนินการที่ดีที่สุดในการแพร่กระจายต้นทุนต่ำมาตรฐานระดับสูงของการบริหารความเสี่ยง, การดูแล Proprietary Trader ของบริษัท
  • Kretella มีทีมบริหารของบริษัทที่แข็งแกร่งคือ มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรม forex, โดยเรามีนโยบายในการให้บริการ Proprietary Trader ตามสัญญาและถือเป็นคำมั่นสัญญา มิใช่คิดว่าเป็นภาระผูกพัน ตลอดเวลาเราจึงได้ปรับปรุงบริการของเราและพยายามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่ดี ที่จะช่วยให้ทุกคนบริหารพอร์ตหรือบัญชีฯ ซื้อ/ขาย ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แข็งแรง รวมทั้งระบบการโอนผลกำไรและระบบการโอนเงินค้ำประกันที่ดีเยี่ยม

Who We Are

Kretella  นอกจากมีเงินในบัญชีให้บริหารยังมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือหลายประเภทสำหรับซื้อขายในบัญชีบริษัท ที่จะอำนวยความสะดวกให้ กับ ผู้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีโอกาสที่จะเข้าถึงการเชื่อมโยงระหว่างธนาคารและสภาพคล่องผ่านระบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง (ตามเวลาการเปิดของตลาดโลก)

แพลตฟอร์มการซื้อขาย kretella ที่เหนือชั้นมีหลากหลายตัวเลือกของบัญชีที่สามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การซื้อขายที่สมบูรณ์และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ทำหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ฯ  ควบคู่ไปกับสภาพการซื้อขายที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

Kretella

การเชื่อมโยงระหว่างธนาคารและสภาพคล่องผ่านระบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง

OUR EXPERIENCE

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายของเรา ให้เรารู้ว่าในโลกปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับทางเลือกและการแข่งขันมากมาย และเราเข้าใจว่าคุณมีความต้องการและศักยภาพ ความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน คุณคิดว่าอาจจะสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง แต่ความความจริงการยืนหยัดต่อสู้เพียงลำพังจึงเป็นเรื่องยากที่จะประสบผลสำเร็จในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจด้านนี้ ฉะนั้น ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ของเราจะช่วยคุณพัฒนาทางเลือกรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้คุณสามารถเลือกการดำเนินการหรือการจัดการที่ตรงและเหมาะสมกับคุณ อัันนำมาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน.. เราพร้อมยินดีและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่

Consultants International Trade
Technology development
Selection and recruitment of human resources
Training and Development
Marketing & PR