ธุรกิจที่เราทำ คือ การบริหารสินทรัพย์โดยเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาบริหารสินทรัพย์ของบริษัท

OUR BUSINESS

เพื่อให้คุณสามารถเลือกการดำเนินการหรือการจัดการที่ตรงและเหมาะสมกับคุณ เราพร้อมยินดีและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่  ตามความต้องการและศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ที่แตกต่างกัน

 Project Kretella

Proprietary Trader

ผู้ทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์

Learn more

Rebranded Proprietary Trading Firm

บริษัทบริหารสินทรัพย์ในแบบธุรกิจคุณ

Learn more
150x150

Country Representative

ตัวแทนการจัดหาบริษัทบริหารสินทรัพย์ในต่างประเทศ

Learn more
We are a proprietary trading firm

Kretella Venture Capital Fund

Over $250,000,000 Asset Under Management

Kretella เป็นบริษัทเอกชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบไม่ถือข้ามวัน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาสั้น ๆ ในตลาดการเงินดังต่อไปนี้ (“การซื้อขาย”)

  1. ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา – การซื้อขายคู่เงินมากกว่า 70 คู่
  2. ใน ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกมากกว่า 20 ชนิด (สัญญาซื้อขายเงินตราแบบส่งมอบทันทีและสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า)
  3. ในหลักทรัพย์ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ – การซื้อขายดัชนีตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 10 ดัชนี

บริษัทเป็นเจ้าของบัญชีซื้อขาย (“บัญชีซื้อขาย”) ที่มีการจดทะเบียนและมีนายหน้าที่ได้รับการควบคุมอย่างครบถ้วน ภายใต้สำนักงานจดทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงินแห่งนิวซีแลนด์

BONDS

coins_on_chart

FOREX

STOCK

Stock-Market-Indices

Commodites

สินค้าที่เทรดมีมากกว่า 10,000 หุ้นจาก 25 ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วโลกอยู่ในพอร์ทให้บริหาร

โดยสามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง ในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอซีย และทวีปออสเตรเลีย

STOCK INDICES

Trade over 20 stock indices

High Leverage

Gain exposure to entire markets

COMMODITIES

Trade over 20 global commodities

Flexible transaction sizes

Spot and Forward contracts

FOREX

Trade over 75 currency pairs

Competitive spreads

Free Market Research

BONDS

Flexible transaction sizes

Access the market from desktop,web or mobile platforms

การซื้อขาย

เรามีความมุ่งมั่นที่ดำเนินการให้ราคาและการซื้อขายที่สะดวกแก่ผู้บริหารสินทรัพย์ของบริษัททุกท่าน

  • Spreads

  • Margin Rates

  • Transactions Sizes

  • Trading Hour

  • Swap Rates

  • Trading Policy

Platform Coverage

HKE
CBOT
NYSE
NASDOQ
ASX
NIKKEI
CBOE
ICE